Archives For Tendències

ciutats intel·ligents població

Amb l’augment global de població, el minvament dels recursos naturals i les consegüents migracions del camp a la ciutat, ¿què estem fent per trobar alternatives de futur sostenibles?

Seguir llegint

economia col·laborativa capitalisme empreses

Davant d’una economia insostenible, la societat està intentant establir noves formes de produir i intercanviar valor, però ¿realment aconseguirà crear vies més obertes i menys competitives?

Seguir llegint

¿Cap a on va la Web?

Rita —  March 4, 2014

hello_siri

Demanar-li al teu mòbil que t’organitzi l’agenda i després enfundar-te en el teu avatar i fer una passejada per una ciutat desconeguda en 3D… ¿Què ens ofereix el futur de la web?

Seguir llegint

nen tablet

La tecnologia mòbil s’està integrant al món real i afegint-li noves dimensions

Seguir llegint

mobile social

Cloud, mobile i col·laboratiu són algunes de les tendències amb les quals comencem el 2014

Seguir llegint

banco mundial crowdfunding

Al Banc Mundial no se li escapa el potencial del crowdfunding als països en vies de desenvolupament

Seguir llegint

banc crowdfunding

Els joves ja no aniran al banc per sol·licitar alguns dels seus serveis: hem nascut en l’era tecnològica i preferim noves solucions als problemes comuns 

Seguir llegint